KoiraEnergiaa

Tietosuojakäytäntö

Verkkokauppa kotisivulla www.maarithellman.fi (Y-tunnus 2552067-8)  käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja vain siinä laajuudessa, mikä on välttämätöntä käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyssä sekä tarvittavassa tiedonvälityksessä lain edellyttämän ajan puitteissa. Tämä tietosuojaseloste perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. 

Rekisteri ja henkilötiedot

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (jäljempänä 'asetus') on KoiraEnergiaa, Y-tunnus 2552067-8 (jäljempänä 'Rekisterinpitäjä').

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Maarit Hellmantoko@maarithellman.fi, puh. +358405651169.

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde ja luovuttaminen

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja toimittamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sopimuspuolten tarvitseman tiedon välittämiseen sekä lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin lain edellyttämän ajan. Henkilötietoja ei luovuteta, eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojen käsittelytarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Asiakkaan luoman sähköisen tilauksen käsittelyyn (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero).

2. Asiakassuhteen ylläpitoon, viestintään, ja markkinointiin. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja. 

3. Noudattaakseen Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välistä sopimussuhdetta sääteleviä lakeja ja määräyksiä.

4. Toimiakseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen luvun 4 kohdan 2 mukaisesti.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi jatkuen kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot säilytysvelvoitteen päätyttyä.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alla mainitut alihankkijat. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisestä tilauksesta ja sen käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välillä voidaan toteuttaa. Asiakkaan verkkomaksupalvelun tarjoajalle luovuttamat tiedot maksuvälineistään ja tilinpitäjästään eivät välity Rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjän käyttämät evästeet ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka
  • Leadfeeder
  • Metapixeli
  • PayTrail (maksunvälityspalvelun tarjoaja)
  • Vello-ajanvarausjärjestelmä

Maksupalvelutarjoaja 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. tutustua henkilötietoihin;

2. henkilötietojen oikaisuun;

3. henkilötietojen poistamiseen;

4. vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. tietojen siirrettävyyteen;

6. peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: toko@maarithellman.fi

7. esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäilee Asetuksen rikkomista.

Tietoturvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki kohtuulliset tekniset ja käyttöoikeuksien rajoittamista koskevat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. 

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti estänyt oikeudettoman pääsyn tietojen tallennukseen käytettäville tietokoneille, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Voimassaolo

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla [www.maarithellman.fi] Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen näistä henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

2. Asiakas hyväksyy nämä ehdot valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä ehdot milloin tahansa. Uusi päivitysversio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä ehdot ovat tulleet voimaan 28.1.2022.